VN | EN
       
Copyright 2017 - 2020 havec.vn
 
  • Văn hóa công ty

VĂN HÓA CÔNG TY

Đoàn kết tạo nên sức mạnh. Sức mạnh tập thể đến từ nội lực và sự gắn kết của từng cá nhân. Tất cả cán bộ công nhân viên của Công ty đều được đối xử tôn trọng, bình đẳng và công bằng. Havec tạo cơ hội và môi trường tốt nhất cho từng cá nhân phấn đấu, phát triển sự nghiệp bản thân và đóng góp vào thành công chung của toàn Công ty 
  Miền Bắc

  0904 405 400 (Mr Linh)

  Miền Trung

  0904 460 313 (Mr Hường)

  Miền Nam

  0983 388 186 (Mr Huyền)